das war's I–V | 2002
Karton, Bleistift, Kohle, Ei-Tempera, Tusche, Tinte | 70 x 100 cm